Telefony alarmowe : 
998112

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie

9. zalana piwnica

ndz., 30/04/2017 - 10:10 -- OSP
Zdjęcie: 

Data: 28.04.2017

Miejscowość: Bujaków

Ulica: Kościelna

Godzina: 18:40 - 19:30

Galeria: