Telefony alarmowe : 
998112

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie

Młodzież

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Bujakowie działa od wielu lat.

Opiekunowie organizuja częste zbiórki mające na celu przygotowanie podopiecznych do późniejszej słóżby. Nasze spotkania charakteryzują się rozmaitą tematyką poczynając od pierwszej pomocy po przez znajomość sprzętu rotowniczo-gaśniczego, aż po przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych.

Organizujemy również różnego rodzaju zabawy, dyskoteki, wieczorki filmowe itp. Obecnie nasza drużyna liczy 38 członków; 22 dziewczynki oraz 16 chłopców w wieku od 10 - 18 lat.

Galeria: