Telefony alarmowe : 
998112

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie

Zarząd OSP

W wyniku przeprowadzonych wyborów podczas zebrania walnego, dnia  27 luty 2016 roku wybrany został nowy zarząd w składzie:

  • Prezes - Stwora Krzysztof,
  • Wiceprezes – Naczelnik - Foltyn Marcin,
  • Zastępca Naczelnika - Kuwik Michał,
  • Skarbnik - Goliasz Piotr,
  • Sekretarz - Filarski Grzegorz,
  • Konserwator - Kowalski Rafał
  • Członkowie - Zaręba Marta, Ficoń Magdalena, Baścik Mariusz, Paździorko Grzegorz, Jura Wojciech.

Komisja Rewizyjna :

  • Przewodniczący - Byrski Jerzy,
  • Członkowie - Duźniak Przemysław, Wawak Radosław.