Telefony alarmowe : 
998112

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie

zawody powiatowe