Telefony alarmowe : 
998112

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie

Ford Transit 350M GLBA

czw., 29/09/2016 - 18:14 -- OSP

Ford Transit 350M

Lekki samochód ratowniczy na podwoziu Ford Transit.  
 
 
Kryptonim: 338[S]60
Wyposażenie:

- Aparaty Ochrony dróg oddechowych
-  Latarki
-  Pachołki
- wyciągarka elektryczna
- Linka ratownicza 30m
- Torba OSP R1, szyny Kramera, nosze typu deska
- Pasy bojowe
- Sorbent
- Wózek do rozsypywania sorbentu
- Gaśnice
- Agregat wysokociśnieniowy 
- Pompa Szlamowa PEZAL PGP30T
- Pilarka spalinowa STIHL MS251
- Węże tłoczne, węże ssawne
- Armatura wodna
- Hooligan
- Drabina
 

Galeria: