Telefony alarmowe : 
998112

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie

STAR 244 GBM 2500/8

śr., 28/09/2016 - 21:36 -- OSP

STAR 244 GBM 2,5/8

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu STAR 244, posiada napęd 4x4. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów oraz motopompę 800 litrów na minutę.
 

Kryptonim: 338[S]59
- Napęd: 4x4
- Zbiornik wody: 2500l
- Wydajność motopompy: 800l/min
 
Sprzęt znajdujący się na samochodzie to m.in. 
- Armatura wodna
- Latarki
- Sorbent
- Drabiny
- Węże tłoczne, ssawne
- Motopompa szlamowa PEZAL PGP30T
- Motopompa pływająca NIAGARA
- Agregat prądotwórczy HONDA 3,8 kW wraz z masztem oświetleniowym
- Agregat oddymiający FOGO MW22
- Pilarka spalinowa Husqvarna 254XP
- Pilarka spalinowa STIHL TS420
- Aparaty ochrony dróg oddechowych MSA Auer 
- Tłumice
- Siekiery, łopaty, widły, bosaki
- Skrzynka narzędziowa
- Kanistry z paliwem
- Linki ratownicze 2x30m
- Szelki asekuracyjne
- Koło ratunkowe
- Kamizelki asekuracyjne
 

Galeria: